Eros nedir?

Yunan mitolojisindeki Aşk Tanrısı'dır. Romalılar «Cupidon» adını vermiştir. Annesi Afrodit (Venüs) tir. Bazı efsanelere göre babası Tanrılar Kralı Zeus (Jüpiter), bazılarına göre de Savaş Tanrısı Hermes (Mars) tır. Eros sanat eserlerinde güler yüzlü, altın kanatlı küçük bir erkek çocuk olarak gösterilmiştir. Elinde yaylı oklar vardır. Eski inanışa göre Eros'un oku ile yaralananlar aşık olurlar. Mitolojide Eros'un başından böyle bir macera geçtiği anlatılır. Bu efsane Batı sanat ve edebiyatında birçok şiir, tablo ve heykele konu olmuştur.

Romalılar ona cupidons adını vermiş­lerdir. Annesi aphrodite (Venüs). Kimi efsanelere göre eros’un babası tan­rılar kralı zeus (Jüpiter), kimisine göre ise savaş tanrısı hermes (Mars)tır. Eros sanat eserlerinde, aşk tanrısı eros güler yüzlü, altın kanatlı küçük bir erkek çocuk olarak gösterilmiştir. Elinde bir yayla oklar vardır. Eski İnanışa göre,eros’un oku ile yaralananlar aşık olurlar. Mitolojide eros’un da başından böyle bir serüven geçtiği anlatı­lır:

eros

Bir gün eros, kendi oku ile yaralanır, psykhe adında bir prensese aşık olur. Psykhe evlenerek eros’un yüzünü görmeyeceğine söz vermiştir. Bir akşam da­yanamaz, eros uyurken, elinde bir mumla ona yaklaşır, güzelliğini seyreder. Bu sırada mumdan akan kızgın bir damla eros’un om­zuna düşer, onu uyandırır.Eros, psykhe’ye çok kızar, onu bırakıp gider. Psykhe çok üzülür, aphrodite’den yardım ister.

Sonunda tanrıların sayesinde dünyadan kurtularak ölümsüz olur,sevgilisi eros’la olimpos dağı’nda mutlu bir hayat sürmeye başlar.Bu hikayeye göre, mitolojide eros kalbi psykhe ruhu temsil eder.Bu efsane batı sa­nat ve edebiyatında birçok şiire, tabloya, heykele konu olmuştur.Bunların en tanın mışlarr.Arasında,italyan heykelcisi palatinon’un «Eros» u, fransız heykelcisi rodin’in «Baiser» (başta gelir. Eros edebiyatta da birçok eserlere konu olmuş, ef­saneyi işleyen şiirler yazılmıştır.

eros

Sözlükte "eros" ne demek?

1. Ruhsal çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bunlardan doğan isteklerin tümü.
2. Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı.

Eros kelimesinin ingilizcesi

n. god of love (Greek Mythology)
Köken: Fransızca